rhy.fi
Luvat ja rajoitukset
Kiinnittäkää huomiota, että etäisyydet asuttuihin taloihin ja mökkeihin ovat riittävät! Pysytään pois ihmisten pihoilta! Koiran mennessä piha-alueelle hakekaa se mahdollisimman nopeasti pois, jotta vältytään vahingoilta!

Saaliskiintiöt kaudelle 2022-2023


Metso tai koppelo, 1 kpl
Teeri, 7 kpl
Pyy, 7 kpl
Riekko, rauhoitettu
Peltopyy, rauhoitettu

Metsäkauris 1 kpl. 
Metsälle menosta on aina tehtävä ilmoitus vastuuhenkilöille tai kaurisryhmään (WhatsApp). Pyyntiä jatketaan myös porukkapyyntinä. Porukkapyynnistä on tehtävä ilmoitus myös kaurisryhmään, että kaikilla on mahdollisuus siihen osallistua. Kauriin metsästysajoiksi sovittiin valtion ajat. Vastuuhenkilöinä ovat Jani Niemi ja Jarmo Mykkänen. Johtokunnalla on lupa vahinkokauriiden poistoon.

Metsästysajat ovat valtion ajat. Johtokunnalla on lupa tarvittaessa lyhentää aikoja.

Joulurauha: jouluaatto ja joulupäivä.

Vierasluvat ja vieraiden kiintiöt
1 päivä 20euroa
2 pv 25e
3 pv 35e
1 vk 45e
2 vk 65e
Kanalinnuille myydään 1 vieraslupa jäsentä kohden, Saalis isännän kiintiöstä, vieras isännän mukana.
Turkismetsästyslupa 10e/kausi
Jäniksenmetsästyslupa 1.9.2022-28.2.2022, 40e. Lupa sisältää turkismetsästysluvan.

Lupia myyvät: Sihteeri Mauri Åvist, 0400439562. K-Market Reisjärvi.


Rauhoitusalueet
Luutenmännikkö (Silmälammintie-Levonperäntie-Räisälänmäentie) turkisriistaa, hirveä ja vahinkoeläimiä lukuun ottamatta.

Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan Kalajan järvikuivion alue, aluerajoin Koppelontie-Runkotie-Kalasniementie-Haapajärventie.

Metsäkanalintujen peltometsästys kielletään kokonaan.

Laitakankaan alue rauhoitetaan metsästykseltä 15.10 saakka.

Petäjämäen kuntoilualue 50 m rata-alueen ulkopuolelle.

Rauhoitusalueena myös tilat: Koti-jäppilä, Vauhkonen ja Ketola.

Kauriin metsästys kielletään alueilla: Levonperäntie-Reisjärven ranta, Levonperäntie-Räisälänmäentie, Luutenmännikkö. Kuvat alla.


Metsästyksessä on kiinnitettävä huomiota, että etäisyydet ovat riittävät asutuksiin ja kesämökkeihin. Noudatetaan yleisiä sääntöjä.

Johtokunnalla on valtuudet lisätä rauhoitusalueita tarvittaessa.

Hirvikoemaastoista on aina tehtävä ilmoitus puheenjohtajalle.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua