rhy.fi
Luvat ja rajoitukset

Ilmoitukset koirakoemaastoista Janne Paanaselle!

Kiinnitetään huomiota, että etäisyydet asuttuihin taloihin ja mökkeihin ovat riittävät! Pysytään pois ihmisten pihoilta! Koiran mennessä piha-alueelle haetaan se mahdollisimman nopeasti pois, jotta vältytään vahingoilta!

Saaliskiintiöt kaudelle 2023-2024


Metso tai koppelo, 1 kpl
Teeri, 5 kpl
Pyy, 5 kpl
Riekko, rauhoitettu
Peltopyy, rauhoitettu
Jänis ja turkisriista, ei kiintiötä

Metsäkauris 2 kpl. 

Ohjeet kauriin pyyntiin:
Kauriinmetsästystä halutaan seurata, koska on tärkeää, että johtokunta pysyy ajan tasalla metsästettyjen kauriiden määrästä ja tarpeen vaatiessa pystyy lyhentämään metsästysaikaa. Jokaisesta kaadetusta kauriista on tehtävä ilmoitus Whatsapp-ryhmään. Ryhmään on myös aina ilmoitettava metsälle lähdöstä, jos jäsenillä on aikomus ampua kauris seuruepyyntinä eli jos metsästyksessä on läsnä useampi kuin yksi metsästäjä. Jos metsästät kaurista yksin riittää ilmoitus kauriinmetsästyksestä vastaavalle henkilölle eli Jarmo Mykkäselle tai Jani Niemelle. Kauriinpyyntiin osallistuvien henkilöiden on ehdottomasti tehtävä kaadosta ilmoitus Oma riistaan. Ilmoitus on lakisääteinen ja se on hyvä tehdä välittömästi, jotta kaato paikantuu oikeille koordinaateille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluessa kaadosta. Seuruepyynneistä voi kysellä kaurisryhmästä 

Metsästysajat ovat valtion ajat. Johtokunnalla on lupa tarvittaessa lyhentää aikoja.
Joulurauha: jouluaatto ja joulupäivä.

Vierasluvat ja vieraiden kiintiöt kanalinnustukseen:
1 vuorokausi 20 euroa
2 vrk 30e
3 vrk 40e
1 vko 60e

Metsällä oleva vieras on pyynnissä yhdessä seuran jäsenen kanssa. Vieraan metsästäjän saama saalis on pois jäsenen saaliskiintiöstä. Jäsenellä saa olla vain yksi vieras mukana metsästystapahtumassa.

Seuruepyynneistä johtokunta päättää erikseen.

Turkismetsästyslupa 20e/kausi. Vieraalla ei tarvitse olla jäsentä mukana.

Jäniksenmetsästyslupa 1.9.2023-28.2.2024, 50e. Lupa sisältää turkismetsästysluvan. Vieraalla ei tarvitse olla jäsentä mukana.

Kaurislupia ei myydä vieraille.


Lupien myynti:
Sihteeri Mauri Åvist, 0400439562. 
K-Market Reisjärvi.
Verkkopankkimaksu Reisjärven Eräveljet Ry tilille (FI51 4753 1020 0136 51) noudattaen seuraavia ohjeita:

Kirjoita viestikenttään

  1. kortin tyyppi (turkismetsästyslupa, jänismetsästyslupa, kanalinnustuslupa 1 vrk, kanalinnustuslupa 2 vrk, kanalinnustuslupa 3 vrk, kanalinnustuslupa 1 vko)
  2. vieraan nimi
  3. seuran jäsenen nimi (kanalinnustusluvassa)
  4. metsästyksen päivämäärä

Vieraslupa on ostettava ennen metsästystä. Sähköinen tai paperinen tosite maksetusta luvasta on pidettävä mukana metsällä. Ostetun luvan tyyppiä ei voi muuttaa kesken metsästyksen.


Rauhoitusalueet
Luutenmännikkö (Silmälammintie-Levonperäntie-Räisälänmäentie) turkisriistaa, hirveä ja vahinkoeläimiä lukuun ottamatta.

Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan Kalajan järvikuivion alue, aluerajoin Koppelontie-Runkotie-Kalasniementie-Haapajärventie.

Metsäkanalintujen peltometsästys kielletään kokonaan.

Laitakankaan alue rauhoitetaan metsästykseltä 15.10 saakka.

Petäjämäen kuntoilualue 50 m rata-alueen ulkopuolelle.

Rauhoitusalueena myös tilat: Koti-jäppilä, Vauhkonen ja Ketola.

Kauriin metsästys kielletään alueilla: Levonperäntie-Reisjärven ranta, Levonperäntie-Räisälänmäentie, Luutenmännikkö. Kuvat alla.Johtokunnalla on valtuudet lisätä rauhoitusalueita tarvittaessa.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös